Innbrudd i Aftenbladet

STAVANGER: Uvedkommende har tatt seg inn i Servicesentralen i Aftenbladet i løpet av natten.