45,8 millioner i bedriftskontroller

Tollrevisorene mer enn doblet antall etterberegnede avgifter i fjor.