Stifter eget vedlikeholdsselskap

Helikopter Service på Sola splittes i to i morgen. Et nytt selskap for vedlikehold av helikoptere opprettes med 320 ansatte.