To minutt: David Sherrock

Hva går blomsterprosjektet ut på, spør Aftenbladet David Sherrock, prosjektansvarlig for skoler, barnehager, idrett og friluftsliv?