Folkeaksjon vil på Tinget

Det blir egen stortingsliste for dem som er mot bompenger.Listeforslaget har fått 968 underskrifter.