PU-boliger klare

I begynnelsen av august kan beboerne flytte inn i boligene for psykisk utviklingshemmede i Smeaheia.