Har ikke penger til ny forvaltningsplan

Fylkesmannen har ikke penger til å følge opp det utvidede landskapsvernet på Jærstrendene med en egen forvaltningsplan.