Får ikke svekke elevrettighet

Rogaland fylkeskommune får ikke innvilget søknaden om dispensasjon fra bestemmelsen om elevers krav på å komme inn på et av tre grunnkurs.