«Utstein» må vekk

«Utstein» må vekk fra Tau-sambandet. Det er skammelig at en så dårlig ferje trafikkerer et stort riksvegferjesamband, sier ordfører Odd W. Bøe i Strand kommune.