Rådmannen er oppgitt etter utsettelse av nytt p-hus

Det planlagte parkeringshuset som skal erstatte 160 p-plasser på Ruten blir utsatt fordi politikerne mener det er for dyrt. Rådmann Bodil Sivertsen er oppgitt.

Rådmann Bodil Sivertsen er irritert på politikerne som utsatte p-huset i Sandnes.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Hjertesukket til rådmann Bodil Sivertsen var umulig å overhøre i mandagens formannskapsmøte.

– Det er ikke uten grunn at jeg sukker. Dere har faktisk hatt denne saken til behandling i bystyret der dere sa hva dette p-huset skulle være. Dere sa nei til at dette skulle være et monterbart p-hus. Så vil dere sende det tilbake for gjøre det billigere, samtidig som dere argumenterer for bredere p-plasser. I tillegg har dere vedtatt en forutsetning om at p-huset skulle stå ferdig i juli 2021. Dette vedtaket betyr en utsettelse. I beste fall er dette en uhensiktsmessig måte å jobbe på, sier rådmann Bodil Sivertsen uten å skjule sin irritasjon.

Nytt parkeringshus i Sandnes til 194 millioner kroner er planlagt med eget sykkelverksted, ungdomshus, sprinkleranlegg og plass til 230 biler. Men formannskapet mener prisen er for høy og nektet derfor å godta byggeregnskapet.

Rådmann Bodil Sivertsen ga klar beskjed til fungerende ordfører Pål Morten Borgli og resten av formannskapet om hva hun synes om utsettelse av nytt p-hus.

– Kommunestyret bestemmer

Dermed er det usikkert når p-huset som etter planen skulle stått ferdig i juli 2021, blir bygget.

– Det er en grei tilbakemelding, men det er politikernes oppgave å få ting i balanse. Vi vet det er risikofylt å utsette planer, men det er lurt å ta en fot i bakken, svarer Pål Morten Borgli (Frp), fungerende ordfører.

– Vi registrerer at hun er irritert, men det er kommunestyret som bestemmer, kommenterer Borgli etter møtet.

Borgli hadde i forkant varslet diskusjon om prisen.

Her er det nye p-huset som er planlagt bak tinghuset, 300 meter nord for Ruten.

Posisjonen bestående av Ap, Sp, Frp og FNB, legger nå frem et forslag om at kommunestyret ikke godkjenner byggeprogrammet for parkeringsanlegg og næringsareal i fremlagte kostnadsramme. Formannskapet ber om at revidert byggeprogram vedtas innenfor rammen i økonomiplanen.

Prisen på 194 millioner kroner er 13,7 millioner kroner over beløpet som er avsatt i økonomiplanen.

– Ungdomshus hadde vært veldig bra og sykkelverksted er kjekt, men kostnaden per plass er høyere enn vi hadde sett for oss, sier Arne B. Espedal (Ap), som også stemte for å sende saken tilbake.

– Vi er ikke imot det som ligger inne, men det må være mulig å bygge dette billigere, legger han til.

Borgli mener eneste alternativ er et rimeligere p-hus.

– Får vi ikke til et rimeligere p-hus, må vi vurdere innholdet. Vi har krav om innsparinger og vi skal nå de økonomiske målene, mener Borgli.

– Nå får vi se om eiendomsselskapet har kompetanse nok til å se på prisen. Hvis ikke, må vi kanskje få andre til å se på det. Det er mange andre som kan mye om dette, legger han til.

Ruten skal bli til ny park. Derfor skal et nytt p-hus erstatte p-plassene midt i sentrum, men nå er p-huset utsatt.

Vil skape liv i området

Politikerne har tidligere bestemt at alle nye bygg i Havneparken skal ha aktive fasader. Det betyr at 1. etasje skal inneholde virksomheter og aktiviteter som skaper liv i området.

– Vi har sagt at vi skal bidra til løfte dette området. Gjør vi ikke det, undergraver vi jo den satsingen vi har vedtatt. Jeg er skeptisk til en ny runde om dette. Det ble lovet at p-huset skulle stå klart før parkeringen på Ruten forsvant, så ble det lovet parallell bygging og nå er det i ferd med å utsettes igjen, sier Heidi Bjerga (SV).

SV, H og MDG stemte imot utsettelse.

– Vi liker grepene fra rådmannen når hun tenker byutvikling og lager aktivitet i området. Kommunen har allerede vokst ut av rådhuset, så det kan neppe bli noe problem å fylle opp næringslokalene, sier Inger Klippen (H).

Arbeidet på tomten like bak tinghuset er i gang, byggingen skulle starte til sommeren. Med en stram fremdrift, skulle det nye p-huset vært ferdig om halvannet år, i juni 2021. Men slik blir det ikke.

Ungdomsklubben L54 som i dag holder til i leide lokaler i Langgata 54, skal etter planene inn i det nye p-huset. Det er allerede inngått en intensjonsavtale med sykkelverkstedet Paahjul, som i desember åpnet verksted i Langgata. Planen er å flytte når det nye p-huset står ferdig. Her får personer med tidligere rusutfordringer muligheter til yrkeserfaring og sosial trening.

Les mer:

Publisert: