• Dagfinn Øgreid (63) har vært en kjent og til tider omstridt lege i Stavanger-distriktet. Nå har han mistet autorisasjonen for tredje gang. Lars Idar Waage

Helsetilsynet: - Øgreid er en fare for liv og helse

Statens helsetilsyn har suspendert autorisasjonen til lege og kreftspesialist Dagfinn Øgreid inntil alle tilsynssakene mot ham er avgjort. Øgreid sier han har svart Helsetilsynet og forventer at suspensjonen blir opphevet.