Stavanger kan miste 200 millioner skattekroner

De mange permitteringene og oppsigelsene som følge av pandemien vil få store konsekvenser for skatteinngangen for Stavanger, både i år og neste år.

Publisert: Publisert:

Kommunedirektør Per Kristian Vareide fastslår at koronaviruset vil få store økonomiske konsekvenser for Stavanger kommune. Likevel viser foreløpige prognoser at kommunen vil ha tilfredsstillende likviditet i 2020. Foto: Pål Christensen

 • Stella Marie Brevik
  Journalist
iconDenne artikkelen er 107 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Næringslivet rammes hardt av tiltakene mot koronaviruset. Varsel om permitteringer og oppsigelser har steget kraftig de to siste ukene - og ventes å stige ytterligere.

Det vil få store konsekvenser for skatteinngangen for Stavanger, både i år og i neste år.

Skatteanslaget for året må nedjusteres med 3-4 prosentpoeng, og dette vil utgjøre om lag 150-200 millioner kroner. Dette vil også ha konsekvenser for 2021. Oppsummert innebærer dette at resultatet i Stavanger kan bli svekket med 418 millioner.

Kommunedirektøren vil presisere at varigheten på krisen er høyst usikker, og hvis man legger til grunn fire måneder i beregningene i stedet for to måneder, kan resultatet bli svekket med 751 millioner.

Dette kommer frem i en fersk rapport om de økonomiske konsekvensene av korona-pandemien i Stavanger kommune.

Les også

Verda har opplevd økonomisk kollaps før. Reiser me oss denne gongen også?

På kommunens nettsider kan man nå finne en oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser koronapandemien får for kommunen. Oversikten er en del av kommunens tertialrapport.

Her er kortversjonen:

Stavangers årsresultat kan bli svekket med kr 751 millioner kroner. Det opplyser kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Arbeidsledigheten i Rogaland er nå på 9,9 prosent, ifølge tall fra Nav.

Les også

Korona-krisen kan koste Stavanger opp mot 800 millioner kroner

Økonomiske konsekvenser:

 • Merutgifter og mindreinntekter innenfor tjenestene i to måneder (helse- og omsorgstjenester, smittevern, sosialhjelp, inntektsbortfall barnehage/SFO/idrett/kultur), vil komme på cirka 300 millioner kroner. Merutgifter til ekstra vikarer og innleie når egne ansatte blir syke kommer i tillegg.
 • Lavere lønnsvekst (2,8 prosent) vil utgjøre kr 50 millioner kroner i besparelse for Stavanger (årseffekt).
 • Lavere arbeidsgiveravgift i to måneder for Stavanger, vil utgjøre 32 millioner kroner i besparelse.
 • Skatteanslaget reduseres med 3 til 4 prosentpoeng, som utgjør om lag 150 til 200 millioner kroner i lavere inntekter (årseffekt).
 • Lavere finansinntekter og foreløpig beregnet tap knyttet til langsiktig finansielle aktiva kommer på 19 millioner kroner (årseffekt).
 • Foreløpige prognoser tilsier at kommunen vil ha tilfredsstillende likviditet i 2020.
Les også

Myndighetene ba om en analyse av de økonomiske konsekvensene av å holde folk hjemme. Så fattet de beslutningen uten å vente på svar.

Ekstrautgiftene til helsepersonell og smittevernutstyr utgjør en betydelig sum og vil koste kommunen dyrt de neste månedene. Foto: Heiko Junge

Mange ekstra utgifter

– Ekstrautgiftene til helsepersonell og smittevernutstyr vil bli betydelige de neste månedene. Det samme gjelder økonomisk sosialhjelp. Videre vil utviklingen i finansmarkedene påvirke finansforvaltningen. Dette vil bli utfordrende, fastslår Vareide.

Hvor store konsekvensene blir i 2020, er avhengig av pandemiens varighet og omfang, samt størrelsen på tiltakspakkene regjeringen vil gi kommunene.

Les også

Permitteringsbølgen: – Vi ser neppe toppen før etter påske


– Det er imidlertid liten tvil om at den økonomiske effekten av pandemien vil bli betydelig, både på kort og lang sikt. Foreløpige anslag viser at de økonomiske konsekvensene for Stavanger kan ligge mellom kr 400 til 750 millioner kroner, men kan bli enda høyere, opplyser kommunedirektøren.

I tillegg til alt dette vil det bli økonomiske konsekvenser for kommunens selskaper, spesielt selskaper som yter kultur og idrettstjenester, samt Stavanger parkering. Dette vil kommunedirektøren komme tilbake til ved neste rapportering.

Publisert:

Korona-viruset

 1. Hvor mange kan man egentlig invitere hjem? Og kan man være flere hvis det er utendørs?

 2. Ekspertene tror på storskala testing av koronavaksine i år

 3. Trump med munnbind for første gang

 4. NHO vil ha vekk koronakravet om bordservering

 5. 4.000 tyskere har meldt seg til å teste koronavaksine

 6. WHO: Koronapandemien kan bremses med harde tiltak

 1. Korona-viruset
 2. Koronaviruset
 3. Stavanger kommune
 4. Per Kristian Vareide
 5. Økonomi