• Operativ leder Morten Wathne på flyplassen håper at denne fugle- og droneradaren skal gjøre luftrommet tryggere. Jan Inge Haga
    Galleri

Nå blir det dyrere å fly drone ulovlig

Flyr du drone i restriksjonsområdet rundt Stavanger lufthavn, Sola, vil du sannsynligvis bli tiltalt.