• Ved disse fire områdene rundt Skeiane kan det i fremtiden komme over 600 boliger. Viktor Klippen

Her kan det komme over 600 boliger

Rundt området Sandnes vil plassere sitt eget utendørsbad, er det foreløpig planer om over 600 boliger. Sist ut er Coop Sørvest, som vil bygge opp mot 200 boliger på Brueland.