• Jonas Haarr Friestad

– Viktig med et godt busstilbud gjennom Ryfast fra dag én

Rogaland Venstre synes det er «dårlig at fylkesrådmannen ikke legger opp til det beste busstilbudet i Ryfast».