Poli­tisk trykk på rassik­ring av Roga­lands farligste veg

SV tar opp at rassikring i Rødsliane i Suldal i en interpellasjon i Fylkestinget, mens Venstres fylkeslag på Vestlandet legger press på sin egen stortingsgruppe for å få økt potten. Rødt vil ha rassikring framfor nye motorveier.

Ingen ble skadet da det 9. august nok en gang gikk ras i Rødsliane, også kalt Lovrabakkane, på Riksveg 13 mellom Sand og Erfjord. Foto: Heidi Hjorteland Wigestrand

 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:

SV har sendt interpellasjon til fylkesordføreren og tar opp rasfaren på riksvei 13 i Suldal. Saken kommer opp i Fylkestinget 20. oktober.

– Dette er fordi vi er skikkelig redde for ungdommene som har dette som skolevei og folk som skal på jobb hver dag hele uka. Vi mener vi ikke har tid til å vente på vedtak i ny Nasjonal Transportplan utpå våren neste år. Vi er redd for at her kan det bli et  ras med katastrofalt utfall før vi kommer så langt. Arbeidet for den mest prekære strekningen er ferdig utredet og planlagt, så det er mulig å komme fort i gang med dette arbeidet, skriver Monika Kvilhaugsvik (SV) om bakgrunnen for interpellasjonen.

Vil framskynde

I fylkestinget i desember 2019 ble det vedtatt at Rogaland fylkeskommune ikke kunne forskuttere midler til et prosjekt med rassikring på grunn av at den økonomiske situasjonen. Det var for usikker, fordi prosjektet ligger inne i siste del av Nasjonal transportplan. Sammen med Suldal kommune vil fylkeskommunen arbeide for at prosjektet fremskyndes i tid og prioriteres i første fireårsperiode i NTP for 2022-2033. Dersom denne forutsetningen innfris, vil fylkeskommunen vurdere spørsmålet om forskuttering på ny.

SV mener at situasjonen på RV 13 Lovraeidet – Rødsliane nå er uholdbar, med flere ras bare det siste året. I interpellasjonen tar partiet til orde for at fylkeskommunen må ta initiativ til et spleiselag, hvor for eksempel Haugaland Kraft, Ryfylkefondet, lokalt næringsliv og fylkeskommunen blir invitert til å være med på å forskottere finansieringen. Spørsmålet er om fylkesordfører vil ta initiativ til å sondere mulighetene for å lage et spleiselag for å få rask framdrift.

Venstre er opptatt av rassikring. Fra venstre: Ragnhild Helseth (leder i Møre og Romsdal Venstre), Nils Bjarne Vold (gruppeleder for Suldal Venstre), Åsta Årøen (leder i Vestland Venstre) og Kjartan Alexander Lunde (leder i Rogaland Venstre)

Frykter flere ras

Venstre sine fylkeslag på Vestlandet har i dag tatt rassikring opp med Venstres stortingsgruppe.

– Initiativet kommer opprinnelig fra oss her i Rogaland. Spesielt etter at vi har hatt en utfordrende rassituasjon i Rødsliane hos oss over lang tid, og det har vært flere ras der det siste halvåret, forklarer Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre.

Nasjonal rassikringsgruppe har kostnadsberegnet sikring av alle raspunkt med høy eller middels
skredfaktor til 71 milliardar kroner. Dette er det umulig å oppnå med dagens bevilgninger. Rogaland Venstre mener at det er viktig med oppmerksomhet på ras hos alle stortingspolitikere før Nasjonal transportplan skal til behandling til vinteren.

– Det trengs å gjøre noe for å få ned rasutsatte strekninger. Vi frykter at klimaendringer og værforhold i årene framover vil gjøre at det blir enda flere ras, påpeker Lunde.

Nylig stilte både Senterpartiet og Rødt skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om det var aktuelt å framskynde rassikring i Suldal.

– Rødts Bjørnar Moxnes stilte samferdselsministeren til veggs om dette på Stortinget allerede i august, så vi jobber også på med denne saken. Vi får også gjennomslag for det i partiet sentralt, linja er å prioritere rassikring framfor nye motorveiprosjekter, kommenterer Mímir Kristjánsson.

* Etter publisering er saken oppdatert med kommentar fra Rødt.

Publisert:
 1. Kjartan Alexander Lunde
 2. Nasjonal Transportplan
 3. Ras
 4. Suldal kommune
 5. Rogaland fylkeskommune

Mest lest akkurat nå

 1. Sandnes, Sola og Randaberg trosser faglige koronaråd: - Blir helt feil, mener Stavanger

 2. Jørpeland: Lastebil veltet i et sandtak

 3. Stavanger letter på tiltakene fredag, men sier nei til skjenking

 4. Kondis­professor knuser fem myter om vekt og for­brenning: – Det er helt feil

 5. Klepp og Hå opphever skjenkestopp

 6. Tom Tvedt har fått ny jobb – kaster seg inn i saken som splitter Jæren