Nettmøte: SUS svarte på spørsmål om korona

Beredskapssjef, smittevernoverlege og avdelingsoverlege ved SUS stilte på nettmøte på Aftenbladet tirsdag for å svare på spørsmål om koronapandemien.

Elisabeth Haga Jacobsen (beredskapssjef), Jon Sundal (smittevernoverlege) og Iren Høyland Löhr (avdelingsoverlege ved medisinsk mikrobiologi) svarer på spørsmål om koronaviruset. Foto: Kristian Jacobsen

 • Olav Rege Olsen
  Olav Rege Olsen
  Journalist

Disse stilte på nettmøtet fra Stavanger universitetssjukehus:

 • Beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen
 • Smittevernoverlege Jon Sundal
 • Avdelingsoverlege Iren Høyland Löhr ved medisinsk mikrobiologi

Les alle svarene på spørsmålene under:

SUS svarer om korona
Denne direktechatten er nå avsluttet. Takk for bidragene!
 • av Andreas Askildsen, Aftenbladet
  DEL

  Nettmøtet er nå avsluttet. Takk for mange gode spørsmål til representantene fra SUS.

  Vi minner også om at du finner svar på mange spørsmål om de lokale koronatiltakene på Nord-Jæren her:

  teaser
  9. november 2020
  Nettmøte: Nessa Nordtun og Midtgarden svarte på spørsmål om de lokale koronatiltakene
 • DEL

  Hvor stor er analysekapasiteten per døgn for Covid-19 prøver ved SUS nå? Og hvor mange prøver analyserer dere per døgn slik situasjonen er nå?

  Anonym

  Analysekapasiteten for covid-19 (SARS-CoV-2 PCR) på SUS ligger mellom 1000 og 2000 prøver per døgn, men vi tilstreber å tilpasse kapasiteten fortløpende etter behovet for testing. Forrige uke analyserte vi ca 1600 prøver per døgn.

  Iren Høyland Löhr
 • DEL

  Sykehuset er i grønn beredskap, står det på SUS.no. Hva innebærer det? Og hvilke tiltak gjelder dersom dere er i gul eller rød beredskap?

  Steinar

  Hei! At sykehuset er i grønn beredskap betyr at situasjonen som har oppstått krever ekstra oppmerksomhet og noe ekstra ressurser, men at driften går nesten som normalt. Dersom situasjonen krever at vi må sette inn ekstra ressurser for å håndtere den, f.eks. å kalle inn ekstra personell, og at den normale driften blir noe påvirket, så vurderer vi å øke beredskapen til gult nivå. Dette gjorde vi bl.a. i en kort periode da vi hadde en uavklart smittesituasjon ved intensivavdelingen for en tid tilbake. Dersom situasjonen blir så alvorlig at den krever store ekstra ressurser for å håndtere den, slik at vi ikke klarer å opprettholde normal drift, må slutte med planlagte operasjoner, stenger poliklinikker, og kanskje må få hjelp fra andre helseforetak i regionen, vil vi gå i rød beredskap.

  Elisabeth Haga Jacobsen
 • DEL

  Hei og takk påforhånd,

  Vi er en familie på 5, Nero er hund. Vi kisser og klemmer Nero hele tiden. Jeg er i risikogruppen og er redd å ta på hunden min. Hvor lang tid en eventuell virus kan overleve på pelsen hans?

  Mvh

  Mahmood

  MAHMOOD

  Vi har ingen holdepunkt for at det forekommer smitte av koronavirus mellom mennesker og hunder, eller indirekte smitte fra et menneske til et annet via pelsen til en hund.

  Iren Høyland Löhr
 • DEL

  Hi, for quarantine in the hotel, is it possible for a couple to quarantine together in a double room or will the couple be quarantine in 2 separate rooms?

  Cas

  In general, persons in quarantine have to stay in single rooms. We are not aware of any exceptions from this rule.

  Iren Høyland Löhr
 • DEL

  5 venner ønsker å treffes, alle med jobb ulike steder innen helsevesen i distriktet. Treff privat hos den ene, med 1 meters avstand. Helst ikke, eller er det ok?

  Camilla

  Dere bryter nok ingen smittevernsregler ved å møtes 5 stykker, men om det er så lurt å gjøre det slik situasjonen er nå er en annen sak, særlig dersom alle 5 arbeider i helsevesenet. Ved å holde 1 meters avstand minsker dere risikoen for å bli smittet, men dere vil likefullt bli regnet som nærkontakter dersom en av dere blir smittet, da grensen her er 2 meter. Kan dere f.eks. vurdere å møtes ute og gå tur sammen i stedet?

  Elisabeth Haga Jacobsen
 • DEL

  Hvis vi er kjempestrenge med tiltak og kontakt, vil da viruset forsvinne?

  Har Donald Trump litt rett,

  "it's going to disappear" ?

  Espen

  Det er mulig dersom vi var et begrenset samfunn uten kontakt med omgivelsene, men slik er det dessverre ikke. Vi kan jo ikke ha lock down over lengre tid på verdensbasis. Viruset vil nok være med oss gjennom flere år, men vi må sette vår lit til gode vaksiner og gradvis bygge opp immunitet i befolkningen og dermed hindre at viruset infiserer mange personer som brer det videre. Om viruset på lang sikt vil etablerer seg som sesong influensa har vært diskutert, men foreløpig ingen som vet.

  Jon Sundal
 • DEL

  Hvis jeg har hatt korona tidligere, uten å vite det og uten å teste meg da: Vil en test nå kunne påvise at jeg har hatt korona?

  Nils

  Det er mulig å ta en blodprøve som undersøkes for antistoffer mot korona. Dersom det påvises antistoffer mot SARS-CoV-2 viruset i blodprøven er det sannsynlig at du har hatt covid-19 tidligere, evt. uten symptomer. Være oppmerksom på at det finnes antistoff hurtigtester som ikke er like pålitelige som analysen som utføres på laboratoriet. Vær også oppmerksom på at det ikke sikkert kan utelukkes at du har hatt covid-19 dersom det ikke påvises antistoffer, og at vi ikke vet sikkert om påviste antistoffer gir immunitet mot å bli smittet på ny.

  Iren Høyland Löhr
 • DEL

  Hvorfor bruker ikke hjemmesykepl. Munnbind?

  Irene

  Kommunen gjør nok en totalvurdering av situasjonen og forholder seg til reningslinjer fra FHI, på lik linje med oss på SUS, når det gjelder å innføre bruk av munnbind for sine ansatte

  Elisabeth Haga Jacobsen
 • DEL

  Jeg er i risikogruppen og arbeider i butikk der det er veldig mye kunder. Det er til tider veldig vanskelig å holde skikkelig avstand. Burde jeg vært hjemme i denne perioden vi er inne i nå?

  Cath

  Butikken bør forsøke å legge til rette for at avstandsregelen kan overholdes, både kundene imellom, og mellom kunde og ansatt. Dersom dette ikke er mulig å overholde i den butikken hvor du jobber, kan du vurdere å benytte personlig beskyttelsesutstyr som munnbind dersom du selv er i risikogruppen.

  Elisabeth Haga Jacobsen
 • DEL

  Hei! Det er vel egentlig bare få dager unna at virussituasjonen er utav kontroll på Nord-Jæren også?

  Tomas

  Dette er høyst usikkert og dreier seg nok ikke om få dager. Dersom "dugnaden" som befolkningen nå synes å gjør blir helt avgjørende. Vi kan ikke si noe om hvilken vei dette tar før der går ett par uker. Det har vært noen ferre positive prøver de siste par dagene til tross for høy testaktivitet, men det er for få dager til å se en tendens. Vi må alle stå på og holde avstand, ha ferre kontakter samt være hjemme ved symptomer så kan vi klare dette i fellesskap!!

  Jon Sundal
 • DEL

  Hvordan kan vi stole på at norske leger har de riktige kriteriene for om ett barn er i risikogruppen? Ulike land har lignende, men ikke helt like uttalelser fra sine barnelegeforreninger.

  Mor

  Jeg kan ikke uttale meg på barnelegenes vegne, men dette går vel parallelt til voksne sine risikogrupper, bortsett fra alder.

  Jon Sundal
 • DEL

  Dersom man har en vanlig hoste og sår hals - som man vanligvis ville gått på jobb med/ sendt barna på skolen med. Skal man nå isolere og teste seg? Hvor dårlig må man være for å teste seg?

  AA

  Dersom man har luftvegssymptomer som sår hals og hoste, skal man holde seg hjemme og vurdere å teste seg. Man kan evt se an symptomene til neste dag, men det er anbefalt å teste seg også ved lette symptomer.

  Iren Høyland Löhr
 • DEL

  Hvorfor strammes det ikke inn i barneidretten? Her møtes mange kohorter og meteren kan ikke holdes

  Anonym

  Man forsøker så langt det er mulig å skåne barn og unge for den belastningen som restriksjoner på skole- og fritidsaktiviteter gir. Men dersom de tiltak som nå innføres i regionen ikke har stor nok effekt, vil ytterligere innstramminger vurderes.

  Elisabeth Haga Jacobsen
 • DEL

  Ungdommen på 15 er hjemme fra skolen med vondt i hodet og magen. Bør han testes for corona?

  Inger S. Solberg

  Ved diffuse symptomer kan man evt se an til neste dag. Dersom symptomene vedvarer eller det tilkommer feber eller luftvegssymptomer bør han ta en korona test.

  Iren Høyland Löhr
 • DEL

  Nå er det jo forkjølelses sesong. Hvor tidlig skal man teste seg? Bør man teste seg om man kjenner på milde forkjølelsessymptomer? Som litt sår i halsen og tett nese?

  Lettere forkjølet

  Man bør ha lav terskel for testing, også ved milde symptomer. Særlig unge mennesker har ofte svært milde symptomer på Covid-19, som lett kan forveksles med en vanlig forkjølelse

  Elisabeth Haga Jacobsen
 • DEL

  Hei. Dersom man er i et møte med 6 personer, og man holder 2 meters avstand under møtet, og det varer i 1 time. Dersom en av de i møtet viser seg å være smittet, vil da de andre deltakerne regnes som nærkontakter?

  Og hvor stor er risikoen for å bli smittet gjennom felles kontaktflater som feks dørhåndtak, toalett etc?

  Ragnhild Annette Enlid

  Dersom man har klart å overholde 2 meters avstand vil man i utgangspunktet da ikke bli regnet som nærkontakt. Men dette avhenger også av ventilasjonen i rommet, slik at dersom rommet har svært dårlig ventilasjon vil man likevel kunne bli regnet som nærkontakt dersom man har oppholdt seg sammen så lenge som 1 time. Corona-viruset smitter via kontaktflater, og det er derfor viktig å vaske av f.eks. dørhåndtak jevnlig, samt vaske/ sprite hendene ofte.

  Elisabeth Haga Jacobsen
 • DEL

  På et rom på ca 25 kvm, er det da tilrådelig å drive yogaundervisning for 7-8 mennesker? Tviler på at det kan opprettholdes den anbefalte avstand.

  Lennart Jonassen

  Det høres ut til at et rom på 25 kvm er for lite for yogaundervisning med 7-8 personer. Det skal være mulig å holde minst en meter avstand til de andre i rommet. Dersom man skal unngå karantene om en i rommet i etterkant skulle vise seg å være smittet/asymptomatisk bærer må man ha minst to meter avstand .

  Iren Høyland Löhr
 • DEL

  Hei, når vil hurtigtester bli tatt i bruk? Vil de bli solgt på apotek?

  Mariann Andreassen

  Antigen hurtigtester er i ferd med å bli uttestet i Norge og har nylig blitt tatt i bruk i kommuner med utbrudd. Til vi har mer erfaring med disse testene skal prøvene også sendes til laboratoriet for PCR analyse for å kunne sammenligne resultatene. Inntil videre skal hurtigtester også tas av helsepersonell. Det er ikke planlagt at disse hurtigtestene selges på apotek.

  Iren Høyland Löhr
 • DEL

  Dersom man er i et møte med 5-6 deltakere og alle holder to meters avstand. Møtet varer i 1 time og En viser seg å være smittet. Er man da nærkontakter?

  Og stor smitterisiko er det å dele toalett feks på arbeidplass?

  Ragnhild Annette Enlid

  Dersom man har klart å overholde 2 meters avstand vil man i utgangspunktet da ikke bli regnet som nærkontakt. Men dette avhenger også av ventilasjonen i rommet, slik at dersom rommet har svært dårlig ventilasjon vil man likevel kunne bli regnet som nærkontakt dersom man har oppholdt seg sammen så lenge som 1 time.

  Elisabeth Haga Jacobsen
Publisert:
 1. Koronaviruset
 2. Jon Sundal
 3. Stavanger
 4. Stavanger Universitetssjukehus (SUS)