Foreldrene skjønte tidlig at det var noe som plaget Lene Tolo. Tiden i grunnskolen var vanskelig. Men hva kunne de gjøre? Hvilken hjelp fantes der ute? Og trengte de den?
– Vi kunne se at Lene skilte seg ut fra andre jenter. For eksempel i valg av leker og klær, sier mamma Kari Tolo.
Riktig hjelp av helsevesenet og TV-serien «Født i feil kropp» ga familien en aha-opplevelse og Lene et helt nytt liv.
Martin Nordbø (26) var 14 år første gang livet begynte å bli vanskelig. Som 16-åring ble han innlagt på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.
Han visste ikke hvilke tilbud som fantes for ungdom som slet psykisk. – Det opplevdes veldig kaotisk.
– Norge har et av verdens best finansierte og utbygde hjelpeapparat for barn og unge med psykiske helseutfordringer...
...men det kan være utfordrende å finne fram i dem, også for fagfolk. Samhandling er vår største utfordring, sier Lars Ravn Øhlckers, psykologspesialist i Helse Stavanger.

Kari Tolo og Martin Nordbø fikk begge hjelp av barne- og ungdomspsykiatrien da de trengte det, men ingen av dem visste helt hvilke tilbud som var tilgjengelige. Det ønsket de å være med å endre på.

Les hele saken med abonnement