Allianse skal drifte IT for Rosenberg

Allianse operations har inngått avtale med Rosenberg Verft om drift av verftets IT-systemer. Avtalen har en samlet startverdi på om lag 12 millioner kroner over tre år.