Fikk inn mer skatt enn ventet

— Skatteinngangen var 25 millioner kroner bedre i desember enn det vi regnet med i november. Samlet sett blir skatteinntektene i 2002 likevel 79 millioner kroner lavere enn budsjettert, sier rådmann Ole Hetland.