Etterforsker videre

Politiet er fortsatt sparsommelig med opplysninger om Waisenhus-saken. Etterforskningen har ikke førsteprioritet. Hastesaker av nyere dato tas først.