Planlegger å ta skoletomta med makt

SANDNES: I et brev unntatt offentlighet skisserer kommuneadvokat Øivind Aspelund hvordan kommunen bør gå fram for å få tvangsinnløst deler av eiendommen til bonde og grunneier Lars. B. Wathne hurtigst mulig.