Food Story til Oslo og Europa

Snart etablerer Food Story seg med filialer i Oslo. Om noen få år er målet å vokse ut av Norge, forteller Silje Veen.