- Myrsnipa er truet

DNA-analyser bekrefter at myrsniper på Høg-Jæren er en internasjonalt utrydningstruet underart. Høg-Jæren er artens siste kjente skanse i Norge.