Får ikke ordet, sier Zazzera

Det er sterk uenighet blant sentrale politikere om Stavangerkommune skal kjøpe Norges Bank.