Skår-saken ankes inn for Høyesterett

Frikjennelsen av psykolog Jens Skår ankes til Høyesterett. — Dettegrenser til forfølgelse av min klient, sier advokat Atle Helljesen.