«Kunnskapens tre» er blitt falleferdig

Fotgjengere risikerer å få metallbiter fra frontveggen til byarkivet og formannskapssalen i hodet.