Nye digitale veikameraer kan gi færre personulykker

75 færre personulykker, 165 millioner kroner i sparte samfunnsomkostninger — det er effekten ved utbygging av nye digitale veikameraer og videre effektivisering av det nåværende kamerasystemet.