- Ranet endret norsk kriminalpolitikk

Nokas-ranet gjorde det politisk mulig for stortingsflertallet å innføre romavlytting og mobilkontroll i Norge.