Finnøy vil ha to ferjer

Kommunen vil ikke godta at det bare blir én liten ferje tilbake i Finnøysambandet når Finnfast er åpnet.