Ukrutt invaderer sanddynene

Geitrams, jærlupin, rosa rugosa og andre invaderende blomsterarter truer med å utkonkurrere marehalm og sjelden sanddyne-flora en rekke steder langs jærstrendene.