- Jeg har brutt taushetsplikten

— Jeg har fortalt en fortvilet far hvor den narkomane sønnen hansvar. Og det skulle bare mangle!