Ventet seks timer i ferjekø

200-300 biler fikk forlenget ventetiden etter at ferja «Hjelmeland»kolliderte med kaien på Nesvik torsdag morgen. Ingen personer komtil skade i sammenstøtet.