Sperring i Vågen ikke ulovlig

Havnedirektøren sier at det også i fremtiden kan bli aktuelt åsperre av vågen.