Fosterhjems- barna får bedre tilsyn

Sandnes har laget rutiner som sikrer fosterhjemsbarn besøk av tilsynsfører minst fire ganger i året. Men fremdeles mangler 15 barn egen tilsynsfører.