Kutt i omsorg og skole i Strand

Politikerne i Strand kommune må finne 5,1 millioner kroner for å balansere budsjettet.