Bygger ny kø på E39

Du må regne med å stå i kø lenge før Ålgård, sørover hver ettermiddag. Nordover i alle fall hver søndag ettermiddag og kveld.