Drøftar framtidas skule

Politikarar, foreldre, rektorar og lærarar vart tatt med på råd då Gjesdal skulle gje uttale til KS (Kommunenes sentralforbund) om lærarane si arbeidstid.