Saksøker Rikstrygdeverket

Trygderetten mener røykere som er utsatt for passiv røyking bare skal erkjennes 45 prosents erstatning dersom de får lungekreft.