Færre studenter velger utlandet

Ny studiefinansiering fører til større gjeldsbyrde for studenter som vil utenlands. Tallet på norske gradsstudenter i utlandet er nå lavere enn på flere år.