Bruker millionar på Sand sentrum

Politikarane vil bruka mykje pengar for å få tak i tomt til eit nytt sentrumsbygg på Sand. Det er til nå avsett 4,3 millionar kroner i eit fond.