Fylket vil stoppe Ikea

Fylkesrådmann Liv Fredriksen varsler at Ikeas flytting til ny tomt ved Coca-Cola-bygget på Forus kan bli stoppet. Det samme gjør fylkesmann Tora Aasland.