Jærbanen er 128 år

Gausel, Jåttåvågen og Paradis blir nye holdeplasser for Jærbanen.