Scandic Hotel blir til leiligheter

Scandic Hotel ved Tjensvollkrysset blir omregulert til bolig— og næringsformål. Hvor mye av bygget som blir stående, er ikke avklart. 30. juni opphører hotelldriften.