Flere leteaksjoner etter folk med psykiske vansker

Stadig flere redningsaksjoner involverer folk med psykiske problemer. I fjor økte antallet med 40 prosent, ifølge redningstjenesten for Sør-Norge.