- Lokket en seier for hele Stavanger

Beboerforeningene på Våland feirer forslaget om lokk overMotorveien. — Det er utrolig positivt med et støyskjermendemiljøtiltak som også binder sammen Våland og Mosvatnet.