Brende verner, betaler ikke

16 av Norges 26 nasjonalparker og en rekke større landskapsvernområder mangler forvaltningsplaner.