Mattilsynet og Folkehelseinstituttet får E. coli-refs