Nye krav om samlet plan for vindmøller

Den raskt voksende listen over vindpark-prosjekter i Rogaland og landet for øvrig øker dramatisk behovet for samlede planer for vindkraftutbygging.