Salmonella-alarmen tones ned

Mattilsynet tror det er gode sjanser for at salmonella-smitte i et grisehus på Varhaug ikke er spredd til andre besetninger.